- ABOUT US -

ศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่ทำให้เกิดความล่มจมของประเทศชาติ หากต้องการที่จะทำการแก้ไขแล้วนั้นจำเป็นต้องดำเนินการหลายอย่างเพื่อทยอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทยที่นับวันมีแต่เรียนแล้วถอยหลังลงๆซึ่งนี่นับเป็นความล้มเหลวระดับชาติอย่างแท้จริงโดยคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในประเทศไทยแทบจะเรียกได้ว่าแย่ถึงแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

- LAST NEWS -

พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง
วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เมื่อพูดถึง ‘การศึกษา’หลายๆมักจะนึกถึงห้องเรียน , ปากกา , ข้อสอบวัดมาตรฐาน , การเรียนอย่างหนักหน่วง แต่แท้แล้วการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัด จากเครื่องแบบ , เพศ , ฐานะทางการเงิน , วัย เพียงเท่านั้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้
การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต

การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต

สวัสดีนะครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับ วันผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนที่ผมได้พ้นผ่านมาแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะครับ ออกจะเป็นคนที่เกเรซะส่วนใหญ่ ไม่เข้าเรียน ชอบโดข้ามรั้วไปเล่นเกมส์เสมอครับ

EDUCATION IS NOT DIFFICULT TO LEARN.
INFORMATION CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE.

- CONTACT US -

Address

ถนน ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง แขวง วังทองหลาง 10310

Tel

office : xxx-xxx-xxxx
Fax : xx-xxx-xxxx

Email

admin@theunityribbon.org
Support@theunityribbon.org