- ABOUT US -

ศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่ทำให้เกิดความล่มจมของประเทศชาติ หากต้องการที่จะทำการแก้ไขแล้วนั้นจำเป็นต้องดำเนินการหลายอย่างเพื่อทยอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทยที่นับวันมีแต่เรียนแล้วถอยหลังลงๆซึ่งนี่นับเป็นความล้มเหลวระดับชาติอย่างแท้จริงโดยคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในประเทศไทยแทบจะเรียกได้ว่าแย่ถึงแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

- LAST NEWS -

บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้เด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเรียนรู้ควรเน้นไปที่ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลาย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มิติการศึกษาในอนาคต

มิติการศึกษาในอนาคต

มิติการศึกษา เป็นรูปแบบการศึกษาที่นักวิจัยและนักทฤษฎีรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ แบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า “การเรียนรู้ห้ามิติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ต้องการประสบความสำเร็จ โดยจะต้องมุ่งเน้นในสามสิ่งคือ
พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง

EDUCATION IS NOT DIFFICULT TO LEARN.
INFORMATION CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE.

- CONTACT US -

Address

ถนน ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง แขวง วังทองหลาง 10310

Tel

office : xxx-xxx-xxxx
Fax : xx-xxx-xxxx

Email

admin@theunityribbon.org
Support@theunityribbon.org