Thailand-4.0

พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0

พัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 4.0 มาจากแนวคิดของรัฐบาลซึ่งมีความมุ่งมั่นในการนำ “โมเดล ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศซึ่งมีรายได้ปาน กลางไปยังประเทศที่มีรายได้สูง

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on พัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ Thailand 4.0
learn-at-home

วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

เมื่อพูดถึง ‘การศึกษา’หลายๆมักจะนึกถึงห้องเรียน , ปากกา , ข้อสอบวัดมาตรฐาน , การเรียนอย่างหนักหน่วง แต่แท้แล้วการเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัด จากเครื่องแบบ , เพศ , ฐานะทางการเงิน , วัย เพียงเท่านั้น เพราะมนุษย์ในปัจจุบันนี้

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on วิธีพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
dream_a

การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต

สวัสดีนะครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับ วันผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนที่ผมได้พ้นผ่านมาแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะครับ ออกจะเป็นคนที่เกเรซะส่วนใหญ่ ไม่เข้าเรียน ชอบโดข้ามรั้วไปเล่นเกมส์เสมอครับ

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต
dream-a

ผู้ ถือ ฝัน เพื่อ อนาคต ของ ชาติ

ฝันที่พวกคุณถืออยู่นั้นคืออะไร จะเหมือนกับทุกๆคนคิดไว้กันไหม คงจะยากนะครับที่จะฝันเหมือนกันและทำให้ได้เหมือนกัน ใครฝันอยากจะเป็นข้าราชการที่มั่นคงและยืนยาว ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ หมอ พยาบาลหรือแม้กระทั้งคนที่ฝัน

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ผู้ ถือ ฝัน เพื่อ อนาคต ของ ชาติ
dream

หยุด ฝัน ที่ เรา ใฝ่ คว้า ให้ เป็น จริง

ทุกท่านครับ ทุกท่านฝันไว้ตอนเด็กว่าอยากเป็นอะไรหรืออยากจะทำอะไรก็บ้างครับเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เพื่อนๆ ผมที่โรงเรียนคนหนึ่งเค้าฝันไว้ว่าอยากเป็นตำรวจครับ อีกคนก็บอกว่าอยากเป็นทหารสุดท้ายเขาก็ได้เป็นครับ

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on หยุด ฝัน ที่ เรา ใฝ่ คว้า ให้ เป็น จริง