Learning-

การ ศึกษา ใน ประเทศไทย ใน สมัย ปัจจุบัน

ในประเทศไทยทุกวันนี้การศึกษาถือว่ามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าจะบอกให้ตรงจุดต้องบอกเลยว่า ถ้าลูกของใครจบสูงมีวุฒิการศึกษาที่ดี บอกได้เลยได้เปรียบอย่างแน่นอนกับการทำงาน และเงินเดือนในอนาคตอย่างมาก

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on การ ศึกษา ใน ประเทศไทย ใน สมัย ปัจจุบัน
book

ศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรม

สังคมมีการเริ่มต้นมาจากมนุษย์รวมอยู่กันเป็นหมู่คณะอาจจะมีทั้งหญิงและชาย เด็ก คนชรา วัยรุ่นหนุ่มสาว อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเลยนาน เลยจัดตั้งเป็นภูมิลำเนาขึ้นมาในสถานที่นั้นๆที่ได้มาอยู่รวมกัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
graduate

จบ ปริญญา มา มี งาน ให้ ทำ แน่นอน

ท่านใดที่มีลูกมีหลานที่กำลังจะเรียนจบในปีการศึกษานี้ ก็ต้องเตรียมหาที่เรียนอยู่แน่ๆ เลย ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัยสักทีหนึ่ง ซึ่งต้องกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนมากมหาวิทยาลัยของเอกชนส่วนใหญ่

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on จบ ปริญญา มา มี งาน ให้ ทำ แน่นอน
nature

ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก

โลกใบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มามีชีวิต โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยการมอบความรู้ที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเรา

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก
nurse-

ผู้ ช่วย พยาบาล รับจ้าง เอกชน

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ เคยคิดกันไหมว่าถ้าเราจบมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 แล้วเราจะไปเรียนอะไรต่อ โควตาที่มหาวิทยาลัยไหนดีกันแน่หรือว่าจะเรียนในที่ที่ไกลบ้าน เพื่อแลกกับการที่เราจะได้รับใบปริญญาที่มหาวิทยาลัยดัง

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ผู้ ช่วย พยาบาล รับจ้าง เอกชน