การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในห้องเรียนเพราะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงขอมูลมากมายที่สามารถช่วยในพัฒนางานวิจัย และพัฒนาทักษะการสื่อสารในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตที่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากขึ้น หนึ่งในแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในด้านการศึกษาในปัจจุบันคือการใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมการศึกษา อย่างเช่นโปรแกรม iReady เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทักษะนักเรียนในการอ่าน หรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ จากนั้นนักเรียนจะต้องโต้ตอบกับบทเรียนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อด้านวิชาการโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาเหล่านี้ช่วยทำให้การสอนทำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บทเรียนสามารถตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครของนักเรียนแต่ละคน เครื่องมือเหล่านี้ยังให้ข้อมูลและทรัพยากรที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งครูสามารถนำไปใช้เพื่อทำงานร่วมกับนักเรียนในห้องเรียนเพื่อขยายขีดกำจัดทางการเรียนรู้ให้สูงสุด นอกจากนี้ในด้านการสอบออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบกระดาษแบบดั้งเดิม เพราะจะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที สามารถตรวจข้อสอบได้โดยระบบอัตโนมัติลดความผิดพลาดในการตรวจข้อสอบแบบเดิม

Applying

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

อุปกรณ์เทคโนโลยีมือถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านักเรียนจะเข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอย่างเหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเปิดโอกาสให้ครูสอนทักษะการเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ นักเรียนสมัยใหม่มักจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีจากนอกห้องเรียนเป็นหลัก เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงมีแนวโน้มในการเรียนรู้สูง เมื่อเรียนกับสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว

ข้อเสียของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

ในขณะที่ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษามีมากมาย มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเช่นกัน บางคนกังวลว่าคอมพิวเตอร์อาจทำให้เสียสมาธิเนื่องจากมีสิ่งล่อตาล่อใจอย่างเช่น วีดีโอเกม การแชท ดูหนัง ล้วนเป็นสิ่งอาจทำให้หลุดจากแนวทางการศึกษาได้ แต่โชคดีที่ระบบดิจิตอลส่วนใหญ่มีการตั้งค่าที่สามารถช่วยให้ครู หรือผู้ปกครองสามารถกำหนดข้อจำกัด เพื่อให้เด็กจดจ่อกับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ข้อเสียอีกอย่างในห้องเรียนคือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป นักวิจารณ์บางคนยืนยันว่าการตรวจการสะกด ที่แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดรวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนโดยอัตโนมัติทำให้นักเรียนเกิดขี้เกียจ จนในที่สุดมันก็กลายเป็นความเคยชิน เมื่อใดที่ปราศจากเครื่องมือเหล่านี้ซักวันพวกเขาจะลืมวิธีการทำอะไรด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามหากเราใช้มันอย่างเหมาะสม คุณลักษณะเหล่าจะช่วยชี้ให้เห็นว่านักเรียนผิดพลาดตรงไหน เสนอโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณค่าซึ่งสามารถช่วยนักเรียนปรับปรุงความเข้าใจในการสะกดให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น