ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก

โลกใบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มามีชีวิต โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยการมอบความรู้ที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเรา

ผู้ ช่วย พยาบาล รับจ้าง เอกชน

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับ เคยคิดกันไหมว่าถ้าเราจบมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 แล้วเราจะไปเรียนอะไรต่อ โควตาที่มหาวิทยาลัยไหนดีกันแน่หรือว่าจะเรียนในที่ที่ไกลบ้าน เพื่อแลกกับการที่เราจะได้รับใบปริญญาที่มหาวิทยาลัยดัง