ศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรม

สังคมมีการเริ่มต้นมาจากมนุษย์รวมอยู่กันเป็นหมู่คณะอาจจะมีทั้งหญิงและชาย เด็ก คนชรา วัยรุ่นหนุ่มสาว อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเลยนาน เลยจัดตั้งเป็นภูมิลำเนาขึ้นมาในสถานที่นั้นๆที่ได้มาอยู่รวมกัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จบ ปริญญา มา มี งาน ให้ ทำ แน่นอน

ท่านใดที่มีลูกมีหลานที่กำลังจะเรียนจบในปีการศึกษานี้ ก็ต้องเตรียมหาที่เรียนอยู่แน่ๆ เลย ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัยสักทีหนึ่ง ซึ่งต้องกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนมากมหาวิทยาลัยของเอกชนส่วนใหญ่