การเรียนที่บงบอกถึงอนาคต

สวัสดีนะครับน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับ วันผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเรียนที่ผมได้พ้นผ่านมาแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนะครับ ออกจะเป็นคนที่เกเรซะส่วนใหญ่ ไม่เข้าเรียน ชอบโดข้ามรั้วไปเล่นเกมส์เสมอครับ