ความหมายของการศึกษาภาคบังคับ คืออะไร

“การศึกษาคือหนทางสู่ความสำเร็จ” เชื่อว่าหลายคน คงเคยได้ยินประโยคที่ว่านี้กันมาบ้าง ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าแทบทุกคนต้องได้รับการศึกษามาตั้งแต่เด็ก หรือที่เรียกว่าการศึกษาภาคบังคับ แล้วทุกคนเคยนึกสงสัยบ้างหรือไม่ว่าการศึกษาภาคบังคับคืออะไร

การศึกษานอกระบบ มีอะไรบ้าง

การศึกษาเล่าเรียนถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสนใจ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาไม่เพียงแต่ต้องมีอายุเรียนตามเกณฑ์เท่านั้น เพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็สามารถเรียนได้ผ่านการศึกษานอกระบบ แต่การศึกษานอกระบบที่ว่าจะมีอะไรบ้าง

การศึกษากับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ

“มอบปลาให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาจะมีกินเพียงวันเดียว แต่หากสอนให้เขาตกปลาเขาจะมีกินตลอดชีวิต” นี่คือคำกล่าวของนักปรัชญาและนักเขียนชาวจีนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพียงไหน ในปัจจุบันนี้มีนักเรียนมากกว่าที่เคยมีมาในอดีต

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในห้องเรียนเพราะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงขอมูลมากมายที่สามารถช่วยในพัฒนางานวิจัย และพัฒนาทักษะการสื่อสารในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

บทบาทด้านการศึกษาในประเทศไทย

การศึกษาควรเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้เด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสังคม การเรียนรู้ควรเน้นไปที่ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในโลกที่มีความหลากหลาย เพราะโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา