มิติการศึกษาในอนาคต

มิติการศึกษา เป็นรูปแบบการศึกษาที่นักวิจัยและนักทฤษฎีรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อกำหนดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ แบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันเราเรียกสิ่งนี้ว่า “การเรียนรู้ห้ามิติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ต้องการประสบความสำเร็จ โดยจะต้องมุ่งเน้นในสามสิ่งคือ