การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา

คอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในห้องเรียนเพราะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงขอมูลมากมายที่สามารถช่วยในพัฒนางานวิจัย และพัฒนาทักษะการสื่อสารในขณะที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต