การศึกษากับการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ

“มอบปลาให้ผู้ชายคนหนึ่งเขาจะมีกินเพียงวันเดียว แต่หากสอนให้เขาตกปลาเขาจะมีกินตลอดชีวิต” นี่คือคำกล่าวของนักปรัชญาและนักเขียนชาวจีนผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพียงไหน ในปัจจุบันนี้มีนักเรียนมากกว่าที่เคยมีมาในอดีต