การศึกษานอกระบบ มีอะไรบ้าง

การศึกษาเล่าเรียนถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสนใจ ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาไม่เพียงแต่ต้องมีอายุเรียนตามเกณฑ์เท่านั้น เพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็สามารถเรียนได้ผ่านการศึกษานอกระบบ แต่การศึกษานอกระบบที่ว่าจะมีอะไรบ้าง