การศึกษาถึงความเป็นไปได้ของชีวิต

เมื่อพูดถึงเรื่องชีวิตแน่นอนคนเราส่วนใหญ่ย่อมต้องมองถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าหากพูดในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์จะเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งถ้าหากถามถึงคำตอบจริงๆของคำว่าชีวิตนั้นจะมีคำตอบขึ้นมามากมาย สำหรับผู้ที่แสวงหาความเป็นจริงของชีวิตก็จะตอบว่า ชีวิตนั้นคือการเรียนเรียนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น สำหรับนักกีฬาอาจจะตอบได้ว่าชีวิตของนักกีฬานั้นทุกอย่างคือการต่อสู้ฝ่าฟันถึงอุปสรรคต่างๆ สำหรับคนบางคนชีวิตอาจจะเป็นเพียงแค่งาน การทำงานในทุกๆอย่างที่สามารถทำได้ หรือสำหรับวัยรุ่นอาจจะตอบได้ว่าชีวิตนั้นคือการทดลองอยู่ในช่วงลองผิดลองถูกเพื่อหาเส้นทางของตัวตนของเขา หรือชีวิตนั้นคือความเป็นได้ในทุกๆอย่าง ซึ่งคำตอบเหล่านั้นมันจะมีมากกว่าที่ได้กล่าวไป

training-s

จริงๆแล้วที่ควรให้ความสนใจในชีวิตมันคืออะไร สิ่งๆนั้นควรจะเป็นเช่นไรและควรดำเนินไปในทิศทางไหน ใครจะเป็นคนบอกกล่าวได้ถ้าหากไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตนั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยสามารถกล่าวได้โดยรวมว่า ชีวิตนั้นคือจุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลที่ได้ทำการเลือกแล้วพร้อมที่จะก้าวเดินไปตามยังจุดหมาย ซึ่งสำหรับบางคนจุดหมายของชีวิตอาจจะเป็นความใฝ่ฝันที่อาจจะใช้เวลานานหรือบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นพบมัน สำหรับผู้ที่แสวงหาความเป็นจริงของชีวิตมักจะศึกษาถึงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเจาะลึกลงไปภายในจิตใจและทำความเข้าใจเพื่อใช้ชีวิตไปอย่างมีความสุขบางคนอาจจะเห็นบุคคลจำพวกนี้เป็นพวกที่เข้าใกล้เส้นทางของนักบวชหรือนิพานอย่างที่ในศาสนาพุทธได้กล่าวเอาไว้ สำหรับบางคนชีวิตนั้นเกิดมาเพื่อทำแต่ความดีเป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ เพื่อศาสนามีพระผู้เป็นเจ้าภายในจิตใจอย่างพระเยซูคริสต์ ที่เสียสละตัวเองเพื่อปลดเปลื้องบาปของมวลมนุษย์