Soldier-

บุคคล ที่ เข้า รับ การ ศึกษา ทาง ทหาร

เพื่อนๆ ที่เป็นผู้ชายส่วนมากผมว่าไม่ค่อยมีพลาดหรอกครับ สำหรับในเรื่องของการเรียนในวิชาทหาร อย่าง นักศึกษาวิชาทหารครับหรือที่เด็กๆ ชอบเรียกกันว่า ร.ด. และเรียกอย่างเป็นทางการว่า น.ศ.ท. เป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียน

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on บุคคล ที่ เข้า รับ การ ศึกษา ทาง ทหาร
Learning-

การ ศึกษา ใน ประเทศไทย ใน สมัย ปัจจุบัน

ในประเทศไทยทุกวันนี้การศึกษาถือว่ามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าจะบอกให้ตรงจุดต้องบอกเลยว่า ถ้าลูกของใครจบสูงมีวุฒิการศึกษาที่ดี บอกได้เลยได้เปรียบอย่างแน่นอนกับการทำงาน และเงินเดือนในอนาคตอย่างมาก

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on การ ศึกษา ใน ประเทศไทย ใน สมัย ปัจจุบัน
book

ศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรม

สังคมมีการเริ่มต้นมาจากมนุษย์รวมอยู่กันเป็นหมู่คณะอาจจะมีทั้งหญิงและชาย เด็ก คนชรา วัยรุ่นหนุ่มสาว อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเลยนาน เลยจัดตั้งเป็นภูมิลำเนาขึ้นมาในสถานที่นั้นๆที่ได้มาอยู่รวมกัน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ศึกษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
graduate

จบ ปริญญา มา มี งาน ให้ ทำ แน่นอน

ท่านใดที่มีลูกมีหลานที่กำลังจะเรียนจบในปีการศึกษานี้ ก็ต้องเตรียมหาที่เรียนอยู่แน่ๆ เลย ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนมหาวิทยาลัยสักทีหนึ่ง ซึ่งต้องกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนมากมหาวิทยาลัยของเอกชนส่วนใหญ่

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on จบ ปริญญา มา มี งาน ให้ ทำ แน่นอน
nature

ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก

โลกใบนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่มามีชีวิต โดยการศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติโดยการมอบความรู้ที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเรา

Posted in ข่าวสารการศึกษา | Comments Off on ศึกษาศาสตร์และเข้าใจในธรรมชาติของโลก