บุคคล ที่ เข้า รับ การ ศึกษา ทาง ทหาร

เพื่อนๆ ที่เป็นผู้ชายส่วนมากผมว่าไม่ค่อยมีพลาดหรอกครับ สำหรับในเรื่องของการเรียนในวิชาทหาร อย่าง นักศึกษาวิชาทหารครับหรือที่เด็กๆ ชอบเรียกกันว่า ร.ด. และเรียกอย่างเป็นทางการว่า น.ศ.ท. เป็นวิชาที่ทุกคนต้องเรียนเพราะช่วยในเรื่องของการผ่อนผันหรือไม่ต้องคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการในกาเรียนศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปครับ วิชานักศึกษาวิชาทหารนั้นมีทั้งหมด 5 ชั้นปี ซึ่งเริ่มศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึง ปี 2 มหาลัยหรือ ปวส.ครับแต่เมื่อไม่นานมานี่เองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คนที่ศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ไม่ได้รับการยกเว้นการเป็นไปคัดเลือกทหาร แต่จะต้องศึกษาต่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นที่ 5 ถึงจะรอดพ้นจากการคัดเลือกทหาร

Soldier

คนที่เรียนแค่ 3 ปี มีสิทธิ์แค่ได้ลดหย่อนการเป็นทหารกองประจำการให้ได้ระยะเวลาสั้นลง วิชาทางทหารนี้ เริ่มต้นเปิดการฝึกเมื่อปีพุทธศักราช 2475 เพื่อผลิตกำลังกองหนุนแก่กองทัพไทย มีต้นกำเนิดมาจากยุวชนทหาร และปีพุทธศักราช 2491การเรียนวิชาทหารก็ได้มีการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ โดยมีการสถาปนากรมรักษาดินแดน ตาม พระราชบัญญัติ จัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2491 การเรียนนักศึกษาวิชาทหารไม่ได้มีแต่ผู้ชายที่เรียนได้อย่างเดียว แต่สามารถฝึกสอนผู้หญิงได้เช่นกัน ใครที่สนใจจะศึกษาก็สามารถสมัครเข้าไปได้ จะมีการคัดเลือกจากการทดสอบร่างกาย วิ่ง 800 เมตร ลุกนั่ง ดึงข้อ และยึดพื้น โดยมีมาตรฐานในการวัดผลจากกองทัพบกไทย ผู้ที่เรียนจับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 สำเร็จแล้วจะได้ นามเพิ่มเติมคือ ว่าที่ร้อยตรี ศึกถือว่าคนที่เรียนจบชั้นปีที่ 5 ได้มีเกียรติแก่ครอบครัวนั้นมากๆ เพราะถ้าเราจบปริญญาตรีเมื่อไหร่ เราก็จะได้สวมชุดกับกระบี่เหมือนนายร้านเลยครับ