การ ศึกษา ที่ ชาย ไทย ควร จะ ให้ ความ สำคัญ

วิชาการศึกษามีมากมายหลากหลายประเภทที่สมควรแก่การเล่าเรียนแต่อย่างหนึ่งที่ควรจะให้ความสำคัญ คือ หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกผู้ชายไทยอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ซึ่งวิชาการทหารเหล่านี้เป็นหลักสูตรที่สอนขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการออกศึก ในแผนการและยุทธวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรบในรูปแบบต่างๆ ทั้งการรบแบบกองโจรหรือการรบแบบเข้าตีประชิด ซึ่งหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ สามารถทำให้คนที่อ่อนแอนั้นมีร่างกายที่แข้งแรงและสอนให้รู้จักการอดทนอดกลั้น เพิ่มความมั่นใจในตนเองทั้งสอนการเอาชีวิตรอดเมื่อเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่า และยังทำให้เข้มแข็งอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทำให้คนเหล่านี้มีประสิทธิภาพ

educations-

การศึกษาวิชาการทหารนั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกผู้ชายกลายเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง แต่นอกจากผู้ชายจะเข้ารับการศึกษาวิชาการทางด้านทหารแล้วนั้น ผู้หญิงก็ยังสามารถเข้ารับการศึกษาในวิชาการนี้ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรของผู้หญิงนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับผู้ชายเพียงแต่อาจจะฝึกเบาบางลงบ้างในบางสถานการณ์ ซึ่งวิชาการศึกษาวิชาทหารนี้จะได้รับการสอนโดยตรงจากบรรดาทหารที่ผ่านการรบจริงหรือการฝึกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ซึ่งทหารทั้งสามเหล่าทัพนี้จะทำการฝึกให้กับนักศึกษาวิชาทหารเป็นจำนวนเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเป็นทหารกองหนุนหรือเรียกง่ายๆว่าหลุดจากการเป็นทหารเกณฑ์ต้องเรียนหลักสูตรนี้เป็นเวลา 3 ปี  แล้ววิชานี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือจำเป็นต้องมีสัญชาติไทยไม่พิการหรือเป็นโรคติดต่อใดๆแล้วผ่านการสอบที่เขากำหนดไว้สำหรับการเรียนการศึกษาวิชาการทหาร กล่าวโดยสรุปได้โดยการศึกษาวิชาทหารนั้นสามารถทำให้คนกลายเป็นคนได้ เพิ่มความรับผิดชอบให้กับชีวิตตัวเอง และสามารถทำตามหน้าที่ของตัวเองได้