การศึกษาที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้นโดยไม่ได้นัดหมาย

เมื่อดูตามหัวข้อนั้นหลายๆคนคงสงสัยว่าวิชาที่ได้กล่าวขึ้นมานั้นคือวิชาอะไร เรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งวัยรุ่นไทยนั้นมักจะมุ่งเน้นในเรื่องเพศศึกษา เป็นหลักเพราะสิ่งต่างๆ ของเรื่องเพศนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นชายหรือหญิงก็มักจะให้ความสนใจถึงแม้ว่าปากจะบอกปฏิเสธ แต่โดยส่วนลึกๆภายในใจของมนุษย์เรานั้นย่อมมีความต้องการที่จะอยากรู้อยากเห็น ในเรื่องของผู้ที่เป็นเพศตรงข้ามแน่นอน ซึ่งเพศศึกษานั้นเป็นวิชาการศึกษาถ้าจะให้ศึกษาจริงๆ แล้วมันลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่เพียงแต่เรื่องเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงสรีระต่างๆของร่างกายอีกด้วยไม่ว่า จะเป็นอวัยวะเพศที่แตกต่างกันหรือหน้าอกของเพศหญิงและเพศชายที่มีความแตกต่าง โดยหน้าอกของเพศหญิงนั้นจะใหญ่กว่าเพศชายที่มีขนาดตัวเท่ากันเสมอ

training-

สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สมารถศึกษาได้โดยง่ายจากการ สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวที่ดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ หากมองให้ลึกลงไปในรายวิชานี้แล้วนั้น จะพบกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเป็นอย่างมากเพราะ เพศศึกษานั้นสอนถึงการมีเพศสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและเมื่อป้องกันแล้วแต่เกิดการผิดพลาดต้องทำอย่างไร เพราะว่าจิตใจของมนุษย์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องเพศจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการสอน เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เพราะว่าในสถานการณ์จริงนั้นไม่มีครูมายืนสอนว่าควรจะต้องทำอย่างไร สิ่งสำคัญของวิชานี้คือต้องทำใจให้เปิดกว้าง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต เพราะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตัวผู้หญิง หลังจากมีเพศสัมพันธ์อาจจะเกิดการปฏิสนธิของตัวอ่อนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆ ว่าท้อง หากเพียงศึกษาให้เข้าใจก็จะควบคุมอัตราการเกิดของประชากรได้ แต่ถ้าหากไม่ได้ศึกษาไว้ก็จะเพิ่มจำนวนประชากรบนโลก